PRIVACYVERKLARING NIEUWSBRIEF EN FANZONE

PRIVACYVERKLARING, in voege vanaf 25 mei 2018

David Vandyck VOF gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt enkel en alleen om updates en nieuwsbrieven via email aan te bieden.

U kan zicht uitsluitend inschrijven indien u ouder bent dan 16 jaar en bevestigt dit door middel van uw inschrijving.

U kunt op elk moment uw keuze veranderen door op de link 'update your preferences' of 'unsubscribe from this list' onderaan elke email die u van ons ontvangt te klikken, of door contact met ons op te nemen via fanclub@davidvandyck.be. We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Door u gratis te registreren, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

 

We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door u gratis te registreren en bijgevolg deze verklaring te bevestigen, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

 

We gebruiken Wix.com als ons websiteplatform. Wix.com eerbiedigt de privacy van haar gebruikers en zet zich ten volle in om hun persoonsgegevens te beschermen en op een correcte manier te gebruiken. In dit beleid staat beschreven hoe wij persoonsgegevens kunnen verzamelen en gebruiken, en welke rechten en keuzes onze gebruikers en bezoekers hebben ten aanzien van deze gegevens. We raden u ten zeerste aan dit beleid te lezen en ervoor te zorgen dat u alles begrijpt en hiermee akkoord gaat, voordat u zich toegang verschaft tot een van onze diensten of ze gebruikt. Als u dit Privacybeleid niet hebt gelezen, niet volledig begrijpt of er niet volledig mee akkoord gaat, dan moet u deze website, applicatie of dienst meteen verlaten en het gebruik van welke van onze diensten dan ook vermijden of stopzetten.

 

We ontvangen, verzamelen en bewaren elke info die u hebt ingegeven op onze website of die u ons verschaft op eender welke andere manier. Daarenboven verzamelen we eveneens uw Internet Protocol (IP) adres dat u gebruikt om uw computer te verbinden met het internet. We houden uw naam, email, computer, connectie informatie en aankoopgeschiedenis bij. We kunnen software tools gebruiken om sessie informatie te verzamelen, inclusief duurtijd van uw bezoeken, paginabezoeken, interacties en op welke manier u de website verlaat. We verzamelen ook persoonlijke gegevens (naam, voornaam, email, communicaties, betalingsdetails (inclusief uw credit card gegevens), commentaar, feedback, product reviews, aanbevelingen en uw persoonlijke profiel. We bewaren alle gegevens twee jaar, vanaf elke tussentijdse kwalitatieve actie die u onderneemt (inschrijving, deelname, reactie, wijziging, vraag, commentaar, feedback, ...).

Je kan jouw e-mailvoorkeuren en privacy-instellingen steeds opvragen, wijzigen of laten verwijderen.

Uw persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden aangewend voor bovenvermelde acties.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

© 2020 David Vandyck - Alle rechten voorbehouden.


 

De informatie (teksten, beelden, links, audio en video) op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. davidvandyck.be levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. davidvandyck.be behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden, links, audio en video) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van davidvandyck.be. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld.

Het Belgisch recht is van toepassing.